Spracovanie plechu

Divízia spracovania plechu začala svoju činnosť v roku 2003, kedy bol uvedený do prevádzky náš prvý laserový rezací stroj firmy TRUMPF Trumatic L3030. Dnes je divízia vybavená najmodernejšími technologickými CNC zariadeniami na spracovanie plechu, ktoré zaručujú maximálnu presnosť výroby a veľmi vysoký kvalitatívny štandard. Technologické zariadenia umožňujú nasledovné operácie spracovania polotovaru:

S využitím hore uvedenej technológie sme schopní vyvinúť a vyrobiť kompletný výrobok a poskytnúť komplexný servis spojený s návrhom technického riešenia využitím systémov CAD/CAM, optimalizáciou využitia materiálu, spracovaním oceľových plechov, plechov z farebných kovov alebo nerezu, resp. rúr a pravouhlých profilov.

V závislosti od požiadavky poskytujeme ďalšie technologické operácie ohýbania, zvárania, pieskovania až po finálnu povrchovú úpravu, montáž a dodávku na miesto určenia.

O kvalite našich výrobkov ako i o spoľahlivosti v dodávateľskom servise svedčí množstvo spokojných zákazníkov pôsobiacich v automobilovom, elektrotechnickom priemysle, potravinárstve, poľnohospodárstve či stavebníctve.

Novinky

Nová technológia - rozšírenie výrobných možností.

TRUMPF TruLaser 3030 fiber:

  • 2D rezanie plechu laserom; plechy o rozmeroch do 3000 x 1500mm a hrúbky rezu do 20mm (konštrukčná oceľ), nerezová oceľ do hrúbky 15mm, hliník do hrúbky 15mm, neželezné kovy - 6mm meď, 5mm mosadz
  • vysoko výkonný a dynamický rezací stroj vybavený automatizáciou nakladania plechu


TRUMPF Trubend 7036/5130/5085:

  • ohraňovacie CNC lisy s tlačnou silou od 30 do 130kN, vhodné na ohraňovanie súčiastok do dĺžky 3000mm. Veľká presnosť strojov spolu so širokou paletou dostupných nástrojov umožňuje riešiť jednoduché i veľmi komplikované tvary ohybov.

zaslanie požiadavky / dopyt na ocenenie

Vašu požiadavku s presne vyjasnenými technickými údajmi vo forme výkresu v tlačenej alebo elektronickej forme (formát dxf, dwg, pdf) spolu s dopytovaným množstvom a seriovosťou zašlite prosím faxom na číslo +421 (0)31 788 4834 alebo pošlite na adresu laser@tzbglobal.sk