2D rezanie plazmou

Technológia rezania plechov plazmovým oblúkom je využívaná hlavne pre menej náročné aplikácie výroby oceľových dielov, kde nie je požadová presná kolmosť rezu, resp. sú zaradené následné operácie úpravy rezného povrchu. Metóda sa používa hlavne pre výrobu hrubých zvarencov, výpalkov jednoduchých tvarov bez ostrých prechodov a rozvinutých tvarov súčiastok.

CNC technológia MicroCut P3001.15.P umožňuje rezanie kontúr rôznych tvarov ako i rezania otvorov do plošných súčiastok podľa technickej požiadavky zákazníka.

MicroCut P3001.15.P

Maximálne rozmery a hrúbka spracovaného plechu:

konštrukčná oceľ 19 mm
rozmer plechu 3000 x 1500 mm