Linka na výrobu štvorhranného potrubia, kruhového spiro potrubia a stroje na výrobu kruhových tvaroviek

Štvorhranné potrubie je vyrábané v prevedení podľa normy DIN 24191 v triedach tesnosti I. až III. podľa DIN 24194 v závislosti na predpísanom tlaku. Potrubie sa vyrába na automatickej linke spracovaním pozinkovaného plechu DX51D+Z275MAC vo forme zvitkov šírky od 1000 mm do 1500 mm a hrúbok od 0,7 do 1,25 mm.

Kruhové potrubie je vyrábané v prevedení podľa noriem DIN 24145 a DIN 24147 v rozmerovej rade od DN 80 do DN 1400mm. Prevedenie SPIRO sa vyrába na automatickej linke spirálnym vínutím pozinkovanej pásky hrúbky od 0,50 do 1,10mm z materiálu DX51D+Z275MAC.

Zariadenie umožňuje i výrobu zosilneného prevedenia s aplikáciou vystužujúcich prelisov pre potreby technologického odsávania (zo zvarovní, nábytkárskych dielní, lakovní, atď.). Podrobné informácie vyrábaného sortimentu sú uvedené v sekcii katalóg výrobkov.