Vozový park

Spoločnosť poskytuje svojim obchodným partnerom dodávku vyrobeného tovaru priamo na dohodnuté miesto určenia vlastným vozovým parkom ľahkých nákladných vozidiel užitočnej hmotnosti do 3,5 t , resp. do 8 ton.

Pravidelný rozvoz tovaru menšieho objemu do vybraných miest je zabezpečovaný vozovým parkom dodávkových vozidiel do 1,5 t.

Iveco   Nákladné autá do 3,5 t