Novinky

   Inovácia výroby v spoločnosti TZB Global, s.r.o.
   Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti TZB Global, s.r.o.
prostredníctvom nákupu inovatívnych technológií
   Nákup inovatívnej technológie za účelom zvýšenia
 konkurencieschopnosti spoločnosti TZB Global, s.r.o.
   Nákup inovatívnej technológie za účelom zvýšenia
 konkurencieschopnosti spoločnosti TZB Global, s.r.o.
 - Doklad podľa § 46 ods. 2
   Nákup inovatívnej technológie za účelom zvýšenia
 konkurencieschopnosti spoločnosti TZB Global, s.r.o.
 - Formulár podľa § 41, časť Ostatné
   Uplatnenie najnovšej technológie pre automatizáciu výrobnej
 činnosti v oblasti vzduchotechniky a spracovania plechu
    Vírivé výustky VVRQ/VVNQ
    Veľkoplošné výustky priemyselné 
   Tlmič hluku kruhový
   Tlmič hluku bunkový
   Spiro potrubie a tvarovky so systémom tesniacich krúžkov
   Dvojplášťové odsávače pár/nerezové, pozinkované
   Konzoly na uchytávanie klimatizačných jednotiek
   Regulačné klapky hliníkové - profilové
   Regulačné klapky pozinkované/farbené