Výrobný program

Výrobný program našej spoločnosti sa rozdeľuje na nasledovné skupiny:

1.    Štvorhranné potrubie

vyrábané v prevedení podľa normy DIN 24191 v triedach tesnosti I. až III. podľa DIN 24194 v závislosti na predpísanom tlaku. Potrubie sa vyrába na automatických linkách spracovaním pozinkovaného plechu DX51D+Z275MAC vo forme zvitkov šírky od 1000 mm do 1500 mm a hrúbok od 0,7 do 1,25 mm. Potrubie je spájané prírubovými spojmi P20 až P40 v závislosti na dĺžke strán potrubia.


2.    Kruhové potrubie

vyrábané v prevedení podľa noriem DIN 24145 a DIN 24147 v rozmerovej rade od DN 80 do DN 1400mm. Rovné rúry SPIRO sa vyrábajú na automatickej linke špirálovým vinutím pozinkovanej pásky hrúbky od 0,50 do 1,0mm z materiálu DX51D+Z275MAC. Výrobný program zahŕňa kompletné rozmerové rady tvaroviek (kolená, T-kusy, prechody, atď).

Kruhové potrubie sa vyrába vo viacerých prevedeniach:
a) klasický spoj
b) tesný spoj – rovné rúry i tvarovky s gumeným tesnením zaručujúce vyššiu tesnosť systému
c) prírubový spoj prostredníctvom kruhových prírub

Tvarovky je možné dodať v lisovanom alebo v segmentovom falcovanom prevedení.


3.    Príslušenstvo vzduchotechnických rozvodov

a) Vírivé výustky a anemostaty

b) Regulačné prvky
- regulačné klapky
- samočinné klapky
- klapky do potrubia

c) Špeciálne výustky
- veľkoplošné výustky
- štrbinové výustky
- veľkoobjemové štrbinové výustky

d) Mriežky a žalúzie
- protidažďové žalúzie
- krycie mriežky
- protihlukové žalúzie
- protipieskové žalúzie

e) Strešné distribučné prvky
- výfukové hlavice
- kruhové striešky
- nasávacie hlavice
- samoťahové hlavice
- strešné prechody

f) Tlmiče hluku a vibrácií
- tlmiče hluku kulisové
- tlmiče hluku bunkové
- tlmiace vložky
- tlmiče hluku špeciálne

g) Odsávače pár a odlučovače tuku
- kuchynské odsávače pár
- odlučovače tuku

h) Závesný program uchytávania potrubí

Podrobné technické údaje vyrábaného sortimentu sú uvedené v sekcii katalóg výrobkovbodka